Garanti

I henhold til “Lov om håndverkstjenester” har du 5 års reklamasjonsrett på arbeid utført. Skulle det mot all formodning oppstå en skade, så utbedrer vi den uten kostnad for kunden.

Hva er Andebu Elektros trygghetsgaranti?
Vi garanterer at arbeidet blir utført etter gjeldende forskrifter, NEK 400:2018. Denne normen beskriver hvordan et elektrisk anlegg skal utføres for å være forskriftsmessig utført. Alt fra planlegging, gjennomføring, til ferdigstillelse og dokumentasjon. Med vår garanti, vil du alltid være 100% trygg på at jobben blir gjort trygt og riktig.

Fagfolk er fagfolk
Det utføres i dag dessverre arbeid på elektriske anlegg av ukvalifisert personell. 4/10 husbranner skyldes feil ved det elektriske anlegget eller feil bruk av elektriske maskiner. Ved brann eller skader på grunn av feil i det elektriske anlegget der arbeidet er utført av personer som er ufaglærte, er det en stor sannsynlighet for at man får avkortning i erstatning fra forsikringsselskapet. Derfor er det meget viktig at man bruker faglærte til å utføre arbeid på det elektriske anlegget, og mottar og lagrer dokumentasjonen som en installatør sender sluttbruker etter utført jobb.

Kontrakt

Vi tilbyr kontrakter som er basert på norsk lov.

gode-garantier-og-godt-forsikret